2021 Fall Shows

Illustration Practice

“Image Harvest” MFA Illustration Practice

Show Dates: November 5th-17th - Riggs/Leidy Galleries at The Lazarus Center

Exhibiting Students:

Alejandro Aguilar Canela, Hana Azim, Jordan Cannon, Mu Chao, Paloma Diaz-Dickson, Sarah Etherton, Andrew Haener, Rebecca Hsu, Breeze Hu, Nimo Jiang, Moosa Khan, Yueming Li, Di Liang, Xiran Luo, Hanzhang Mao, Lexi Nilson, O. Z. Sanders, Kefan Shi, Max Temescu, Stella Wei, Tianshu Wu, Dongyan Xu, Huiyan Yang, Rainy Zhang, Haochen Zhao

1 of 4
1 of 4
1 of 4
1 of 4
1 of 4
1 of 4
1 of 4
1 of 4